Toán Lớp 6: Bài 5: Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau: a) Tập hợp B ={ -2;-5;-8;-11;…;-296;-299;-302}. b) Tập hợp C ={ -7;-11;-15;-19;…;-275;-

Question

Toán Lớp 6: Bài 5: Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:
a) Tập hợp B ={ -2;-5;-8;-11;…;-296;-299;-302}.
b) Tập hợp C ={ -7;-11;-15;-19;…;-275;-279}., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 6 tháng 2022-06-11T13:54:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)
  text{Số phần tử của tập hợp B là :}
  ( 302 – 2 ) : 3 + 1 = 101 text{( phần tử)}
  b)
  text{Số phần tử của tập hợp C là :}
  ( 279 – 7 ) : 4 + 1 = 69 text{( phần tử )}
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 5:
  a) Số phần tử là:
  (302 – 2) : 3 + 1 = 101
  b) Số phần tử là:
    (279 – 7) : 4 + 1 = 69
  Đáp số:
  a) 101
  b) 69

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )