Toán Lớp 6: Bài 5: Bạn An về nghỉ hè ở quê một số ngày , trong đó có 10 ngày mưa. Biết rằng có 11 buổi sáng không mưa, có 9 buổi chiều không mưa

Question

Toán Lớp 6: Bài 5: Bạn An về nghỉ hè ở quê một số ngày , trong đó có 10 ngày mưa. Biết rằng có 11 buổi sáng
không mưa, có 9 buổi chiều không mưa và không bao giờ trời mưa cả sáng lẫn chiều. Hỏi bạn An về
nghỉ ở quê trong bao nhiêu ngày?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tuần 2022-06-17T01:37:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  gọi số ngày không mưa cả sáng và chiều là x
  dựa vào đề bài ta có phương tình
  11- x + 9 – x =10
  => x=5
  số ngày bạn an về quê là 10+5 = 15 ngày
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là số ngày An về nghỉ hè thì số ngày trời mưa vào buổi sáng là x – 11, số ngày trời mưa vào buổi chiều là x – 9
  Suy ra số ngày mưa vào buổi chiều nhiều hơn số ngày mưa vào buổi sáng là:
  (x – 9) – (x – 11) = 2 (ngày)
  Số ngày trời mưa vào buổi sáng và buổi chiều có tổng là 10
  Số ngày trời mưa vào buổi sáng là:
  (10 – 2) : 2 = 4 (ngày)
  Số ngày trời không mưa vào buổi sáng là 11 (theo đề bài)
  Số ngày An về nghỉ hè là:
  4 + 11 = 15 (ngày)
  Đáp số: 15 ngày

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )