Toán Lớp 6: Bài 4. Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa: a) 5.5.5.5 b) 9. 9. 9.9.9.9 Bài 5. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa:

Question

Toán Lớp 6: Bài 4. Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:
a) 5.5.5.5
b) 9. 9. 9.9.9.9
Bài 5. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa:
a) 8⁵.8.8⁶
b) 17⁹:17
c) 3⁹.27, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 6 tháng 2022-06-21T01:02:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 4:
   a) 5.5.5.5=5^{1+1+1+1}=5^4
   b) 9.9.9.9.9.9=9^{1+1+1+1+1+1}=9^6
   Bài 5:
   a) 8^5 .8.8^6=8^{5+1+6}=8^12
   b) 17^9:17=17^{9-1}=17^8
   c) 3^9 .27=3^9 .3^3=3^{9+3}=3^12

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 4. Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:
  a) 5.5.5.5=5^4
  b) 9.9.9.9.9.9=9^6
  Bài 5. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa:
  a) 8⁵.8.8⁶=8^12
  b) 17⁹:17=17^8
  c) 3⁹.27 = 3⁹.3³=3^12

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )