Toán Lớp 6: Bài 4: Tìm số tự nhiên x , biết A ) x³=x² B) x²⁰¹⁷=x C ) ( x-2)⁴=(x-2)³ D ) (x-1)²⁰¹⁷=(x-1)²⁰¹⁸

Question

Toán Lớp 6: Bài 4: Tìm số tự nhiên x , biết
A ) x³=x²
B) x²⁰¹⁷=x
C ) ( x-2)⁴=(x-2)³
D ) (x-1)²⁰¹⁷=(x-1)²⁰¹⁸, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 5 ngày 2022-06-17T07:59:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. text{#Orca}
  Bài 4:
  a) x^3 = x^2
  => x = 1
  b) x^2017 = x
  => x = 1
  c) (x – 2)^4 = (x – 2)^3
  => (x – 2) = (x – 2)
  => x = {2;3;4;…..}
  d) (x – 1)^2017 = (x – 1)^2018
  => (x – 1) = (x – 1)
  => x = {2;3;4;…..}

 2. A)x=1
  B)x=1
  C)x=3
  D)x=2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )