Toán Lớp 6: Bài 4. Cho dãy số sau: 2; 3; 4; 5; 9; 12; 13; 20; 21; 81; 84. a) Tính tổng tất cả các số nguyên tố; b) Tính tổng tất cả các hợp số; c)

Question

Toán Lớp 6: Bài 4. Cho dãy số sau: 2; 3; 4; 5; 9; 12; 13; 20; 21; 81; 84.
a) Tính tổng tất cả các số nguyên tố;
b) Tính tổng tất cả các hợp số;
c) Tính tổng tất cả các số chính phương., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 5 tháng 2022-06-20T10:14:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Tập hợp số nguyên tố: P={2,3,5,13}
  ⇒ tổng = 2+3+5+13=23
  b) Tập hợp số hợp số: P={4,9,12,20,21,81,84}
  ⇒ tổng = 4+9+12+20+21+81+84=231
  c) Tập hợp số hợp số: P={4,9,81}
  ⇒ tổng = 4+9+81=94
  XIN HAY NHẤT Ạ
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a/ tổng của các số NT là:
  2+3+5+13+84=107
  b/ tổng của các HS là:
  4+9+12+20+21+81=147
  c/thì mik chịu nhoa sorryyy

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )