Toán Lớp 6: Bài 4 (1 điểm): Một nhóm thiện nguyện đã quyên góp được 128 chiếc áo phao, 96 thùng mì tôm và 160 thùng nước suối để ủng hộ cho các gia

Question

Toán Lớp 6: Bài 4 (1 điểm):
Một nhóm thiện nguyện đã quyên góp được 128 chiếc áo phao, 96 thùng mì tôm và 160
thùng nước suối để ủng hộ cho các gia đình trong vùng lũ lụt. Nhóm muốn chia đều số áo
phao, mì tôm và nước suối để mỗi hộ gia đình đều nhận được như nhau. Hỏi có thể chia
được nhiều nhất cho bao nhiêu hộ gia đình?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 6 tháng 2022-06-20T07:30:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số hộ gia đình được chia đó là a
  Vì 128vdotsa;96vdotsa;160vdotsa
  Mà a lớn nhất
  =>ainƯCLN(128;96;160)
  Ta có :
  128=2^7
  96=2^5. 3
  160=2^5 .5
  =>ƯCLN(128;96;160)=2^5=32
  =>a=32
  Vậy có thể chia được nhiều nhất cho 32 hộ gia đình
   

 2. Gọi số hộ gia đình được chia đó là x
  Ta có : 128 chia hết cho x , 96 chia hết cho x , 160 chia hết cho x và x là STN lớn nhất
  ⇒ x là ƯCLN ( 128 , 96 , 160 )
  128 = $2^{7}$ 
  96 = $2^{5}$ x 3
  160 = $2^{5}$ x 5
  ƯCLN ( 128 , 96 , 160 ) = $2^{5}$ = 32
  Vậy có thể chia được nhiều nhất cho 32 hộ gia đình

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )