Toán Lớp 6: Bài 3: Tính giá trị của biểu thức a – (b – c) biết a) a = 5, b = 9, c = 4 b) a = 5, b = 9, c = – 4 c) a = – 5, b = – 9, c = 4 d) a = 5

Question

Toán Lớp 6: Bài 3: Tính giá trị của biểu thức a – (b – c) biết
a) a = 5, b = 9, c = 4
b) a = 5, b = 9, c = – 4
c) a = – 5, b = – 9, c = 4
d) a = 5, b = – 9, c = 4
HỨA CHO 5* VÀ CTLHN Ạ!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 5 ngày 2022-06-17T05:52:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  text{Ta có: a – (b – c) = a – b + c
  a) text{Thay a = 5, b = 9, c = 4 vào biểu thức trên , ta có:}
  a – b + c = 5 – 9 + 4 = 0
  b) text{Thay a = 5, b = 9, c = – 4 vào biểu thức trên , ta có:}
  a – b + c = 5 – 9 + (- 4) = 5 – 9 – 4 = – 8
  c) text{Thay a = – 5, b = – 9, c = 4 vào biểu thức trên , ta có:}
  a – b + c = (-5) – (-9) + 4 = -5 + 9 +4 = 8
  d) text{Thay a = 5, b = – 9, c = 4 vào biểu thức trên , ta có:}
  a – b + c = 5 – (-9) + 4 = 5 + 9 + 4 = 18

 2. a) a=5; b=9; c=4
  Thay a=5; b=9; c= 4, ta có:
  5-(9-4)
  = 5-5
  = 0
  b) a= 5; b= 9; c= -4
  Thay a=5; b=9; c= -4, ta có:
  5-[9-(-4)]
  = 5-(9+4)
  = 5-13
  = -8
  c) a= -5; b= -9; c= 4
  Thay a=-5; b=-9; c= 4, ta có:
  -5-[(-9)-4)]
  = -5-(-13)
  = -5+13
  = 8
  d) a = 5, b = – 9, c = 4
  Thay a=5; b=-9; c= 4, ta có:
  5-[(-9)-4]
  = 5-(-13)
  = 5+13
  = 18
  @namOvO
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )