Toán Lớp 6: Bài 28Cho 43 số nguyên,trong đó có tổng của 7 số bất kì là một số nguyên âm.Chứng tỏ rằng tổng của 43 số đó là số nguyên âm. Bài Số tự

Question

Toán Lớp 6: Bài 28Cho 43 số nguyên,trong đó có tổng của 7 số bất kì là một số nguyên âm.Chứng tỏ rằng tổng của 43 số đó là số nguyên âm.
Bài Số tự nhiên A có hai chữ số thoả mãn A chia cho 9 dư 1 và chia cho 10 dư 3.Khi đó,A chia cho 13 có số dư là bn?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 2 tháng 2022-12-21T06:03:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 28:Giải
  Do có 43 số nguyên,trong đó có tổng của 7 số bất kì là 1 số nguyên âm nên có ít nhất 1 số trong 43 số đó là số nguyên âm.
  Gọi số đó là x.
  Ta có:
  (x<0).Khi chia 42 số còn lại(loại số x) thành 6 nhóm,mỗi nhóm có 7 số.Khi đó,tổng của 7 số ở mỗi nhóm là số nguyên âm
  ⇒tổng của 42 số của 6 nhóm đó là số nguyên âm.
  ⇔ rằng tổng của 42 số(loại số x) với số x nguyên âm là số nguyên âm.Vậy tổng của 43 số đó là 1 sóo nguyên âm.
  Bài 29:Giải
  Các số có2 chữ số chia 10 dư 3 là:13;23;33;43;53;63;73;83;93.
  Các số có 2 chữ số chia cho 9 dư 1 là:10;19;28;37;46;55;64;73;82;91.
  Vậy ta có duy nhất 73 chia cho 9 dư 1 và chia cho 10 dư 3.Ta nhận thấy 73 chia 13 dư 8 nên A chia cho 13 dư 8.
  Vậy số A chia 13 dư 8

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài thứ nhất :
  $\text{Trong 43 số nguyên ta có tổng của 7 số nguyên bất kì là một số nguyên âm nên trong đó có ít nhất một số nguyên âm. }$
  $\text{Gọi số nguyên âm này là a (a < 0). }$
  $\text{Còn lại 42 số nguyên nghĩa là có 6 tổng của 7 số nguyên âm bất kì mà tổng 7 số nguyên bất kì là một số nguyên âm nên 6 tổng này cũng là một số nguyên âm}$
  $\text{=> Vì vậy tổng của 43 số đó là số nguyên âm.}$
  Bài thứ hai :
  $\text{Số tự nhiên có hai chữ số chia cho 9 dư 1 là: 10; 19; 28; 37; 46; 55; 64; 73; 82; 91.}$
  $\text{Số tự nhiên có hai chữ số chia cho 10 dư 3 là: 13; 23; 33; 43; 53; 63; 73; 83; 93. }$
  $\text{Như vậy chỉ có duy nhất số 73 chia cho 9 dư 1 và chia 10 dư 3. Ta thấy 73 chia 13 dư 8}$
  $\text{=> Vậy A chia cho 13 có số dư là 8.}$
  $\text{@thuminh277}$
  $\text{~ HT ~}$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )