Toán Lớp 6: Bài 2. Tính tổng của dãy sau : a) -567, -566, -565, -564, -563,…, -123. Giups mik tr 5h nha

Question

Toán Lớp 6: Bài 2. Tính tổng của dãy sau :
a) -567, -566, -565, -564, -563,…, -123.
Giups mik tr 5h nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 8 tháng 2022-04-19T20:34:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{a) -567, -566, -565, -564, -563,…, -123.}$
  $\text{Quy luật cách của dãy số trên là : 1 }$
  $\text{Số số hạng của dãy số trên là : }$
  $\text{( 567 – 123 ) : 1 + 1 = 445 }$
  $\text{⇒Tổng của dãy số trên là : }$
  $\text{[(-567) + (-123)] x 445 : 2 = -153 525 }$
  $\text{Vậy tổng của dãy số trên là : -153 525 }$
  ¯\_(ツ)_/¯
  Note :
  $\text{Muốn tính tổng 1 dãy số có quy luật cách,}$
  $\text{ ta làm theo các bước sau : }$
  $\text{1. Tìm quy lật cách của dãy số đó}$
  $\text{2. Tìm số số hạng của dãy số đó theo công thức :}$
  $\text{→( số đầu – số cuối ) : quy luật cách + 1 }$
  $\text{3. Tìm tổng dãy số đó theo công thức : }$
  $\text{→(số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 }$
  ______________________________________________
  $\text{#bich2k9}$❤
  $\text{#hoidap247}$????
  (¬_¬ )$\text{HỌC TỐT}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -567, -566, -565, -564, -563,…, -123.
  Số số hạng là :
  [ -123 – (-567) ] : 1 + 1 = 445 ( số hạng )
  Tổng các số hạng là :
  [ -123 + (-567) ] xx 445 : 2 = -153525
  Vậy :
  -567+(-566)+(-565)+(-564)+(-563)+…+(-123)=-153525

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )