Toán Lớp 6: Bài 2: tính hợp lí A, (-17)+14+36+7 B, (-4)+6+(-16)+14 C, (-23)+8+(-7)+22 D, 39+40+41+42-9-10-11-12 Bài 3: tính tổng A= 1+(-4)+2+(-5)+3

Question

Toán Lớp 6: Bài 2: tính hợp lí
A, (-17)+14+36+7
B, (-4)+6+(-16)+14
C, (-23)+8+(-7)+22
D, 39+40+41+42-9-10-11-12
Bài 3: tính tổng
A= 1+(-4)+2+(-5)+3+(-6)+…+17+(-20), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 1 tuần 2022-04-13T19:31:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bài 2: Tính hợp lý:
  A/(-17)+14+36+7
  =(-17+7)+(14+36)
  =10+50
  =60

  (-4)+6+(-16)+14
  =(-4+14)+(-16+6)

  =0

  C,(-23)+8+(-7)+22
  =(-23+-7)+(8+22)
  =(-30)+30
  =0

  39+40+41+42-9-10-11-12
  =(39-9)+(40-10)+(41-11)+(42-12)
  =30+30+30+30
  =120

  Bài 3: Tính tổng
               A=1+(-4)+2+(-5)+3+(-6)+…+17+(-20)
  A=-3+-3+-3+…+-3(17 số -3)
   Mong bn cho mik 5* và cảm ơn ạ chúc bn thi tốt ạ ^^
  #minhtam2009qn#

 2. Bài 2: Tính hợp lý:
  A, (-17) + 14 + 36 + 7
  = (-17 + 7) + (14 + 36)
  = 10 + 50
  = 60

  B, (-4) + 6 + (-16) + 14
  = (-4 + 14) + (-16 + 6)
  = 10 + (-10)
  = 0

  C, (-23) + 8 + (-7) + 22
  = (-23 + -7) + (8 + 22)
  = (-30) + 30
  = 0

  D, 39 + 40 + 41 + 42 – 9 – 10 – 11 – 12
  = (39 – 9) + (40 – 10) + (41 – 11) + (42 – 12)
  = 30 + 30 + 30 + 30
  = 120

  Bài 3: Tính tổng
  A = 1 + (-4) + 2 + (-5) + 3 + (-6) + … + 17 + (-20)
  A = -3 + -3 + -3 + … + -3 (17 số -3)
  A = -3 . 17
  A = -51
  Chúc em học tốt! Nhớ vote chị 5 sao, cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé! Thank you!
  #hoidap247
  #phuongnguyenminh1912

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )