Toán Lớp 6: Bài 2: Tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN a) 40 và 24 b) 12 và 52 c) 36 và 990 Bài 3: Người ta muốn chia 374 quyển vở, 68 cái thước và 340 nhãn

Question

Toán Lớp 6: Bài 2: Tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN
a) 40 và 24 b) 12 và 52 c) 36 và 990
Bài 3: Người ta muốn chia 374 quyển vở, 68 cái thước và 340 nhãn vở thành một số phần thưởng như nhau. Hỏicó thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng. Trong đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, thước và nhãn vở., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 6 tháng 2022-05-25T16:43:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A) ƯCLN(40,24)= 2^3=8:                  Ư(8)={1,8,2,4}

  40=2^3 x 5

  24= 2^3 x 3

  b) ƯCLN(12,52)= 2^2=4:                  Ư(4)={1,2,4}

  12=2^2 x 3 

  52= 2^2 x 13

  C) ƯCLN(36,990)= 2^2 x 3^2 =36:                  Ư(36)={1,36,2,18,3,12,4,9}

  36=2^2 x 3^2

  990= 2^2 x 3^2 x 5^2

  Bài 3:Gọi x là số quyển vở, cái thước và nhãn vở được chia đều cho nhau.(N thuộc N*)

             Khi chia 374,340,68 đều như nhau nên:

   374 chia hết cho x

  340 chia hết cho x        X thuộc ƯCLN(374,640,68): 2×17=34     

  68 chia hết cho x

  374=2x 11×17

  340=2^2 x 5 x 17

  68= 2^2 x 17

  Vậy có thể chia được nhiều nhất 34 phần thưởng.

   

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   a)40 = 2³.5

      24 = 2³.3           ƯCLN(40 và 24) = 2

   ƯC(40 và 24)=Ư(2)={1,2}

   b)12 = 2².3

       52 = 2².13         ƯCLN(12 và 52) = 2

   ƯC(12 và 52)=Ư(2)={1,2}

   c)36 = 2².3²

      990 = 2.3².5.11   ƯCLN(36 và 990) = 2.3=6

   ƯC(36 và 990)=Ư(6)={1,2,3,6}

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )