Toán Lớp 6: Bài 2. Tìm số tự nhiên x, biết: e) (6x – 39 ) : 3 = 201 f) 23 + 3x = 56 : 53 i) j) 3 + 2x-1 = 24 – [42 –(22 – 1)]

Question

Toán Lớp 6: Bài 2. Tìm số tự nhiên x, biết:
e) (6x – 39 ) : 3 = 201
f) 23 + 3x = 56 : 53
i)
j) 3 + 2x-1 = 24 – [42 –(22 – 1)], hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 3 tuần 2022-06-04T15:56:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   e,(6x-39):3=201
  =>6x-39=201.3
  =>6x-39=603
  =>6x=603+39
  =>6x=642
  =>x=642:6
  =>x=107
  Vậy x=107
  f,23+3x=56:53
  23+3x=56/53
  3x=56/53-23
  3x=  -1163/53
  x= -1163/53 : 3
  x= -1163/159
  Vậy x= -1163/159
  j,3+2x-1=24-[42-(22-1)]
  3+2x-1=24-[42-21]
  3+2x-1=24-21
  3+2x-1=3
  2x-1=3-3
  2x-1=0
  2x=0+1
  2x=1
  x=1/2
  Vậy x=1/2

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  e ) (6x – 39 ) : 3 = 201
   2x – 13 = 201
  2x = 201 + 13
  2x = 214
  x = 107
  f) 23 + 3x = 56 : 53
   23 + 3x = 56/53
  3x = 56/53 – 23
  3x = -1163/53
  x=-1163/159
  j) 3 + 2x-1 = 24 – [42 –(22 – 1)]
  2+2x = 24 – [42 –(22 – 1)]
  2+2x = 24 – (42 –21)
  2+2x = 24 –21
  2+2x =3
  2x = 3-2
  2x=1
  x=1/2
  Rau

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )