Toán Lớp 6: bài 2: Tìm số tự nhiên x biết 2x+13=3 mũ 4: 3 mũ 2 bài 3: Cho S= 4 mũ 0, 4 mũ 1, 4 mũ 2, 4 mũ 3+…+4 mũ 35. Hãy so sánh 3S với 64 mũ

Question

Toán Lớp 6: bài 2: Tìm số tự nhiên x biết 2x+13=3 mũ 4: 3 mũ 2
bài 3: Cho S= 4 mũ 0, 4 mũ 1, 4 mũ 2, 4 mũ 3+…+4 mũ 35. Hãy so sánh 3S với 64 mũ 12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 2 tháng 2022-06-04T12:49:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 2.
  2x+13=3^4 : 3^2
  <=> 2x+13=3^(4-2)
  <=> 2x+13=3^2
  <=> 2x+13 =9
  <=> 2x=9-13
  <=> 2x=-4
  <=> x=(-4):2
  <=> x=-2
  Vậy x=-2
  Bài 3.
  Sửa đề:
  S=4^0+4^1+4^2+4^3+…+4^35
  <=> 4S=4(4^0+4^1+4^2+4^3+…+4^35)
  <=> 4S=4^1+4^2+4^3+4^4+…+4^36
  <=> 4S-S=4^36-1
  <=> 3S=4^36-1
  <=> 3S=(4^3)^12-1
  <=> 3S=64^12-1 <64^12
  Vậy 3S<64^12

 2. 2)
  2x+13=3^4 : 3^2
  2x+13=9
  2x=9-13
  2x=-4
  x=(-4):2
  x=-2
  Vậy x=-2
  3)
  Sửa bài : S=4^0+4^1+4^2+4^3+………………..+4^35
  4S=4^1+4^2+4^3+4^4+…………………..4^36
  4^S-S=(4^1+4^2+4^3+4^4+…………………..4^36)-(4^0+4^1+4^2+4^3+………………..+4^35)
  3S=4^36-1
  3S=(4^3)^12-1
  3S=64^12-1
  Vì 64^12-1<64^12
  =>3S<64^12
  Vậy 3S<64^12
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )