Toán Lớp 6: Bài 2: Tìm các số nguyên x, biết: a) (-3) . x = 264; b) x + x + x + x = 900; c) 100 : (x – 7) = 1; d) (5x – 10) : (77×2 + 1) = 0.

Question

Toán Lớp 6: Bài 2: Tìm các số nguyên x, biết:
a) (-3) . x = 264; b) x + x + x + x = 900;
c) 100 : (x – 7) = 1; d) (5x – 10) : (77×2
+ 1) = 0., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 1 tuần 2022-06-17T01:30:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (-3) . x = 264
  x             =264:(-3)
  x             =-88
  b, x + x + x + x = 900
  4x                      =900
  x                         =900:4
  x                          =225
  c) 100 : (x – 7) = 1
  x-7                   =100:1
  x-7                   =100
  x                       =100+7
  x                       =107
  d) (5x – 10) : (77×2 + 1) = 0
  (5x-10):(154+1)             =0
  (5x-10):155                    =0.155
  5x-10                            =0
  5x                                  =0+10
  5x                                  =10
  x                                    =10:5
  x                                     =2

 2. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $a)$ $(-3).x = 264$
  $x = 264 : (-3)$
  $x = -88.$
  Vậy $x = -88.$
  $b)$ $x + x + x + x = 900$
  $4x = 900$
  $x = 900:4$
  $x = 225.$
  Vậy $x = 225.$
  $c)$ $100 : (x – 7) = 1$
  $x – 7 = 100:1$
  $x – 7 = 100$
  $x = 100 + 7$
  $x = 107.$
  Vậy $x = 107.$
  $d)$ $(5x – 10) : (77x^2+ 1) = 0.$
  $5x – 10 = 0$
  $5x = 10$
  $x = 10:5$
  $x = 2.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )