Toán Lớp 6: Bài 2: Tìm x, biết: A, 6x-45=-111-(75-111) B, 5x-1=25²:25

Question

Toán Lớp 6: Bài 2: Tìm x, biết:
A, 6x-45=-111-(75-111)
B, 5x-1=25²:25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 2 tháng 2022-12-19T06:34:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  6x – 45 = -111 – (75 – 111)
  -> 6x – 45 = -111 – 75 + 111
  -> 6x – 45 = -75
  -> 6x = -30
  -> x = -5
  b)
  5x – 1 = 25^2 : 25
  -> 5x – 1 = 25
  -> 5x = 26
  -> x = 26/5

 2. $ a) 6x – 45 = -111 – ( 75 – 111 ) = -111 – 75 + 111 = -75 $ 
  $ 6x = -75 + 45=-30 $ 
  $ x=-30:6=-5 $
  $ b) 5x-1=25^2:25=25 $
  $ 5x=25+1=26 $
  $ x=26:5=26/5 $
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )