Toán Lớp 6: Bài 2: lập các số chia hết cho 2;3;5;9trong các chữ số có 3 chữ số khác nhau 7;2;0;6

Question

Toán Lớp 6: Bài 2: lập các số chia hết cho 2;3;5;9trong các chữ số có 3 chữ số khác nhau
7;2;0;6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 17 phút 2022-06-17T07:24:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Các số chia hết cho 2 lập được từ các số 7;2;0;6 là
  720
  702
  706
  760
  206
  260
  270
  276
  670
  672
  602
  620
  – Các số chia hết cho 3 lập được từ các số 7;2;0;6 là
  720
  702
  –  Các số chia hết cho 5 lập được từ các số 7;2;0;6 là
  720
  620
  260
  270
  670
  760
  – Các số chia hết cho 9 lập được từ các số 7;2;0;6 là
  720
  270

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Các số chia hết cho 2; 3; 5 và 9: 720; 270

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )