Toán Lớp 6: Bài 2. Xét các tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không? C=136-26+50 D=233+42+76

Question

Toán Lớp 6: Bài 2. Xét các tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không?
C=136-26+50
D=233+42+76, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 2 tuần 2022-06-07T05:04:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 136$\vdots$2
  26$\vdots$2
  50$\vdots$2
  Vậy C chia hết cho 2
  233$\not\vdots$2
  42$\vdots$2
  76$\vdots$2
  Vì 233 không chia hết cho 2 nên D không chia hết cho 2
  $#Na$

 2. Quy tắt chia hết của một tổng:
  a+b+c
  nếu a chia hết cho y
  b chia hết cho y
  c chia hết cho y
  ⇒ a+b+c chia hết cho y
  Bài 2. Xét các tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không?
  C=136-26+50
  Ta thấy :
  136 chia hết cho 2
  26 chia hết cho 2
  50 chia hết cho 2
  ⇒ 136-26+50 chia hết cho 2
  D=233+42+76
  Ta thấy:
  233 không chia hết cho2
  42 chia hết cho 2
  76 chia hết chp 2
  ⇒ 233+42+76 không chia hết cho 2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )