Toán Lớp 6: Bài 2: Cho hình bình hành ABCD có AB = 12 cm, BC = 8 cm, AH = 6 cm (AH là đường cao ứng với cạnh CD). Tính chu vi và diện tích của hình

Question

Toán Lớp 6: Bài 2: Cho hình bình hành ABCD có AB = 12 cm, BC = 8 cm, AH = 6 cm (AH là đường cao ứng với cạnh CD). Tính chu vi và diện tích của hình bình hành ABCD.
Bài 3: Hình bình hành ABCD có chu vi là 30 cm, biết độ dài cạnh AB là 10 cm, chiều cao AH là 4 cm. Hãy tìm độ dài cạnh BC và tính diện tích của hình bình hành đó.
Bài 4: Hình bình hành ABCD có diện tích là 25 CM2. Biết chiều cao AH của hình bình hành dài 5 cm. Cạnh AD dài 7 cm. Tính chu vi hình bình hành ABCD., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 2 tuần 2022-06-07T07:33:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Bài 2 :   Bài giải : Chu vi hình bình hành là :
                                     (12 + 8) × 2 = 40 ( cm )
                              Diện tích hình bình hành là :
                                     12 × 6 = 72 ( cm² )
                                               Đáp số : chu vi : 40 cm
                                                             diện tích : 72 cm²
  Bài 3 :    Bài giải : Nửa chu vi hình bình hành là :
                                    30 ÷ 2 = 15 ( cm )
                              Độ dài cạnh BC là :
                                    15 – 10 = 5 ( cm )
                              Diện tích hình bình hành là :
                                    10 × 4 = 40 ( cm² )
                                              đáp số : độ dài cạnh BC : 5 cm
                                                            diện tích HBH : 40 cm²
  Bài 4 :   Bài giải :
  Độ dài cạnh CD hay AB là:
          25 ÷ 5 =5 (cm)
  Chu vi hình bình hành ABCD là:
          (5 + 7) x 2 = 24 (cm)
                 Đáp số : 24 cm
   

 2. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  text{Bài 2 :}
  text{Chu vi là:}
  ( 12 + 8 ) . 2 = 40 ( cm )
  text{Diện tích là :}
  12 . 6 = 72 ( cm^2 )
  text{Bài 3:}
  text{cạnh BC là :} 
  [30 – ( 10 . 2)] : 2 = 5 ( cm )
  text{Diện tích hình đó là : }
  4 . 10 = 40 ( cm^2 )
  text{Bài 4 : }
  text{Cạnh đáy hình ABCD là : }
  25 : 5 = 5 ( cm )
  text{vậy chu vi hình ABCD là : }
  ( 5 + 7 ) . 2 = 24 ( cm )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )