Toán Lớp 6: Bài 2: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng ( hiệu) sau có chia hết cho 8 không? a, 64 + 96 + 136. b, 12 . 8 + 1 . 2 . 3 . 4 .

Question

Toán Lớp 6: Bài 2: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng ( hiệu) sau có chia hết cho 8 không?
a, 64 + 96 + 136.
b, 12 . 8 + 1 . 2 . 3 . 4 . 5., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 1 tháng 2022-03-19T18:56:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) vì 64 chia hết cho 8
          96 chia hết cho 8
          136 chia hết cho 8
  => 64+96+136 chia hết cho 8
  b)vì 8 chia hết cho 8 =>12 . 8 chia hết cho 8
      còn 1 . 2 . 3 . 4 . 5 có 2 . 4 =8 và 8 chia hết cho 8 => 1 . 2 . 3 . 4 . 5 chia hết cho 8
   Vậy 12 . 8 + 1 . 2 . 3 . 4 . 5 chia hết cho 8

 2. Giải
  a)Vì 64 $\vdots$ 8 ; 96 $\vdots$ 8 và 136 $\vdots$ 8
  ⇒64 + 96 + 136 $\vdots$ 8
  Vậy 64 + 96 + 136 $\vdots$ 8
  b)
  Vì 8  $\vdots$ 8
  ⇒8.12 $\vdots$ 8                        (1)
  Ta có:
  1 . 2 . 3 . 4 . 5.
  =2.3.4.5
  =6.4.5
  =24.5
  Vì 24 $\vdots$ 8
  ⇒24.8 $\vdots$ 8                         (2)
  Từ (1) và (2) cho thấy 12 . 8 + 1 . 2 . 3 . 4 . 5 $\vdots$ 8
  Vậy 12 . 8 + 1 . 2 . 3 . 4 . 5 $\vdots$ 8
  $Hiepsidondoc$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )