Toán Lớp 6: Bài 1tìm A)ƯCLN(18;28) B)ƯCLN(15;35)

Question

Toán Lớp 6: Bài 1tìm
A)ƯCLN(18;28)
B)ƯCLN(15;35), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 4 tuần 2022-04-07T16:39:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   18 = 2 . 3^2
   28 = 2^2 . 7
  ⇒ ƯCLNN(18,28) = 2
  15 = 3 . 5
  35 = 7 . 5
  ⇒ ƯCLNN(15,35) = 5

 2. Giải đáp:
  $ƯCLN(18;28)$ $=$ $2$ 
  $ƯCLN(15;35)$ $=$ $5$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)ƯCLN(18;28)
  Ta có:
  18 = 2 . 3²
  28 = 2² . 7
  ⇒ ƯCLN(18;28) = 2 
  b)ƯCLN(15;35)
  Ta có: 
  15 = 3 . 5
  35 = 5 . 7
  ⇒ ƯCLN(15;35) = 5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )