Toán Lớp 6: Bài 10: Một đội y tế có 24 người bác sĩ và có 208 người y tá. Người ta muốn chia đội y tế đó thành các tổ sao cho số bác sĩ cũng như y

Question

Toán Lớp 6: Bài 10: Một đội y tế có 24 người bác sĩ và có 208 người y tá. Người ta muốn chia đội y tế đó thành các tổ
sao cho số bác sĩ cũng như y tá được chia đều vào các tổ. Có thể chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhiêu tổ?
Mổi tổ có mấy bác sĩ, mấy y tá?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 1 ngày 2022-04-19T19:48:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số tổ có thể chia được nhiều nhất là x(x\inN^**)
  x\vdots24
  x\vdots208
  x lớn nhất
  ->x\inƯCLNN(24;208)
  Ta có:
  24=2^3. 3
  208=2^4. 13
  -> ƯCLNN(24;108)=2^3=8
  Vậy có thể chia được nhiều nhất thành 8 đội 
  Khi đó mỗi đội có:
  24:8=3 ( bác sĩ )
  208:8=26 ( y tá )

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do đội y tế có 24 người bác sĩ và 208 người y tá nên để chia nhiều nhất vào các tổ sao cho số bác sĩ và số y tá được chia đều vào các tổ thì số tổ chính là ƯCLN(24;208)
  Có: 24=2^3.3
  và 108=2^4.13
  ⇒ƯCLN(24;108)=2^3=8
  Số y tá mỗi tổ có là:
  208:8=26 (y tá)
  Số bác sĩ mỗi tổ có là:
  24:8=3 (bác sĩ)
  Vậy có thể chia đội y tế thành nhiều nhất 8 tổ, mỗi tổ có 3 bác sĩ và 26 y tá
  ——————————————–
  @Changg_Chicken team

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )