Toán Lớp 6: Bài 1. Viết tập hợp B gồm các số tự nhiên chẵn lớn hơn 11 và nhỏ hơn 38 bằng cách liệt kê các phần tử và nêu dấu hiệu đặc tr

Question

Toán Lớp 6: Bài 1. Viết tập hợp
B
gồm các số tự nhiên chẵn lớn hơn
11
và nhỏ hơn
38
bằng cách liệt kê các phần tử và
nêu dấu hiệu đặc trưng., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 2 tháng 2022-12-15T21:04:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1 : 
  liệt kê các phần tử :
  B = { 12 ; 14; 16; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28; 30 ; 32 ; 34 ; 36 }
  tính chất đặt trưng :
  B = { x ∈ N / x là số chẵn và 11< x <38 }
   

 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
   B = { 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 30 , 32 , 34 , 36 }
   B = { n∈N*/11<n<38 }
  húc chut tus học giỏi , cấu cuối mình ko biết có làm đúng ko nx nên thấy sai nói mình nha 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )