Toán Lớp 6: Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí: 34 + 35 +36 + 37+ 24 + 25 26 + 27= phải sử dụng quy tắc dấu ngoặc

Question

Toán Lớp 6: Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí:
34 + 35 +36 + 37+ 24 + 25 26 + 27=
phải sử dụng quy tắc dấu ngoặc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 6 tháng 2022-06-21T07:35:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  Bài 1 :
  34 + 35 + 36 + 37 + 24 + 25 + 26 + 27
  = ( 34 + 26 ) + ( 35 + 25 ) + ( 36 + 24 ) + ( 37 + 27 )
  = ( 60 + 60 ) + ( 60 + 64 )
  = 120 + 124
  = 244

  $# Mon $
  $# Xin Hay Nhất $

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  34 + 35 +36 + 37+ 24 + 25 +26 + 27
  (34+26)+(35+25)+(36+24)+(37+27)
  =60+60+60+64
  =244

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )