Toán Lớp 6: Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí: 34 + 35 +36 + 37+ 24 + 25 + 26 + 27 có sử dụng quy tắc dấu ngoặc

Question

Toán Lớp 6: Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí: 34 + 35 +36 + 37+ 24 + 25 + 26 + 27 có sử dụng quy tắc dấu ngoặc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 6 tháng 2022-06-21T06:44:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí:
  34 + 35 +36 + 37+ 24 + 25 + 26 + 27
  có sử dụng quy tắc dấu ngoặc
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( 36 + 24 ) + ( 35 + 25 ) + ( 34 + 26 ) + ( 37 + 27 )
  =  60           +            60       +          60        +          64
  =  ( 60 . 3 ) + 64
  =  180 + 64
  = 244

 2. Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí:
  34 + 35 +36 + 37+ 24 + 25 + 26 + 27
  giải
  Lời giải và giải thích chi tiết + đáp số
   
   
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )