Toán Lớp 6: Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí: 34 + 35 +36 – 37- 24 – 25 – 26 – 27 có sử dụng quy tắc dấu ngoặc

Question

Toán Lớp 6: Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí: 34 + 35 +36 – 37- 24 – 25 – 26 – 27 có sử dụng quy tắc dấu ngoặc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 6 tháng 2022-06-21T04:05:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 34+35+36-37-24-25-26-27
  =(34-24)+(35-25)+(36-26)-(37+27)
  =10+10+10-64
  =30-64
  =-34
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   34+35+36-37-24-25-26-27 (mk nghĩ là +37
  34+35+36+37-24-25-26-27
  =(34-24)+(35-25)+(36-26)+(37-27)
  =10+10+10+10=50
  ~~~ Học Tốt ~~~

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )