Toán Lớp 6: Bài 1: Tính a. (- 12) + (- 23) + 42 b. 99 + (- 5) + (- 104) + 11 c. (- 4) + 78 + (- 16) + (- 21) d. 22 + (- 7) + (- 19) + (- 14) giúp m

Question

Toán Lớp 6: Bài 1: Tính
a. (- 12) + (- 23) + 42
b. 99 + (- 5) + (- 104) + 11
c. (- 4) + 78 + (- 16) + (- 21)
d. 22 + (- 7) + (- 19) + (- 14)
giúp mik ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 4 tháng 2022-01-24T10:28:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $a)$ $\left(-12\right)+\left(-23\right)+42$

  $=\left[\left(-12\right]+\left(-23\right)\right)+42$

  $=-35+42$

  $=7$

  _______________________________

  $b)$ $99\:+\:\left(-\:5\right)\:+\:\left(-\:104\right)\:+\:11$

  $=\left[99+11\right]+\left[\left(-5\right)+\left(-104\right)\right]$

  $=110-109$

  $=1$

  _______________________________

  $c)$ $\left(-\:4\right)\:+\:78\:+\:\left(-\:16\right)\:+\:\left(-\:21\right)$

  $=\left[\:\left(-\:4\right)\:+\:\:\left(-\:16\right)\:+\:\left(-\:21\right)\right]\:+\:78$

  $=-41+78$

  $=37$

  _______________________________

  $d)$ $22\:+\:\left(-\:7\right)\:+\:\left(-\:19\right)\:+\:\left(-\:14\right)$

  $=\:22\:+\:\left[\left(-\:7\right)\:+\:\left(-\:19\right)\:+\:\left(-\:14\right)\right]$

  $=22+\left(-40\right)$ $=22-40$

  $=-18$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:

  a. (- 12) + (- 23) + 42

  = – 35 + 42 

  = 7

  b. 99 + (- 5) + (- 104) + 11

  = 99 – 109 + 11

  = -10 + 11

  = 1

  c. (- 4) + 78 + (- 16) + (- 21)

  = ((-4) + (-16)) + ( 78 – 21 )

  = -20 + 57

  = 37

  d. 22 + (- 7) + (- 19) + (- 14)

  = (-7) + (-14) + 22 + ( -19 )

  = -21 + 22 – 19

  = 1 – 19 

  = -18

  chúc bạn học tốt !!!

  cho mik ctlhn nhá tks :333

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )