Toán Lớp 6: Bài 1: Tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 100

Question

Toán Lớp 6: Bài 1: Tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 100, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 6 tháng 2022-06-19T07:07:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là:
    → 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

  2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 100:$2;3;5;7\\11;13; 17;19\\23;29\\31;37\\41;43;47\\53;59\\61;67\\71;73;79\\83; 89\\97$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )