Toán Lớp 6: Bài 1: Tìm số tự nhiên có hai chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 1?

Question

Toán Lớp 6: Bài 1: Tìm số tự nhiên có hai chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 1?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 5 ngày 2022-06-18T03:25:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Để bài sai bạn nhé nếu chia hết cho 2 và chia 5 thì dư 1 là không đúng nhé,dư 2 bạn ạ.
  Nên mình chuyển thành dư 2 ạ.
           Bài giải:
  Gọi số cần tìm là aa
  aa chia hết cho 2
  => a có tận cùng là 0;2;4;6;8 (1)
  Mà a chia 5 dư 2 => a = 2 hoặc 7 (2)
  Từ (1) và (2) => a = 2 
  => aa = 22.
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!MÌNH XIN 5 SAO VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT!
  #MÂY

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )