Toán Lớp 6: bài 1: tìm số nguyên x biết : 2^(x)-1=2-(-30)

Question

Toán Lớp 6: bài 1: tìm số nguyên x biết :
2^(x)-1=2-(-30), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tháng 2022-12-22T13:23:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2^{x – 1} = 2 – (-30)
  => 2^{x – 1} = 32
  => 2^{x – 1} = 2^5
  => x – 1 = 5
  => x = 5 + 1
  => x = 6
  Vậy x = 6

 2. 2x-1=2-(-30)
   2x-1=32
   2x-1=25
   x-1=5
   x=5+1
   x=6
  Vậy 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )