Toán Lớp 6: Bài 1.Tìm x, biết. a) (2x + 1) – 75 = -60 b) (-35) – (-x) = -48 c) (2x + 1) – 15 = -36 d) 2 (x – 15) + (-31) = – 63 e) (-x) + (-38) = –

Question

Toán Lớp 6: Bài 1.Tìm x, biết.
a) (2x + 1) – 75 = -60
b) (-35) – (-x) = -48
c) (2x + 1) – 15 = -36
d) 2 (x – 15) + (-31) = – 63
e) (-x) + (-38) = -135
g) (-41) + (-x) = 74, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 1 tháng 2022-03-19T08:03:29+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (2x + 1) – 75 = -60
  2x+1-75=-60
  2x-74=-60
  2x=(-60)+74
  2x=6
  x=6:2
  x=3
  Vậy x=3
  b) (-35) – (-x) = -48
  (-35)+x=-48
  x=(-48)+35
  x=-13
  Vậy x=-13
  c) (2x + 1) – 15 = -36
  2x+1-15=-36
  2x-14=-36
  2x=(-36)+14
  2x=-22
  x=(-22):2
  x=-11
  Vậy x=-11
  d) 2 (x – 15) + (-31) = – 63
  2 (x – 15)=(-63)+31
  2 (x – 15)=-32
  x-15=(-32):2
  x-15=-16
  x=(-16)+15
  x=-1
  Vậy x=-1
  e) (-x) + (-38) = -135
  (-x)-38=-135
  x=(-38)+135
  x=97
  Vậy x=97
  g) (-41) + (-x) = 74
  (-41)-x=74
  x=(-41)-74
  x=-115
  Vậy x=-115

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )