Toán Lớp 6: Bài 1:tìm x A)565-13x=370 B)105-(135-7x):9=97 C)(x-140):7=3^3-2^3.3 D(x-1)^2=1 E)7^2a=49 Bài 2: tìm x + N sao cho A)x chia hết cho 15;x

Question

Toán Lớp 6: Bài 1:tìm x
A)565-13x=370
B)105-(135-7x):9=97
C)(x-140):7=3^3-2^3.3
D(x-1)^2=1
E)7^2a=49
Bài 2: tìm x + N sao cho
A)x chia hết cho 15;x chia hết cho 20 và 5010, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 2 tuần 2022-06-11T14:42:23+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài 1 :
  A. 565-13x=370 => -13x=-195 => x=15
  B. 105-(135-7x):9=97 => -(135-7x):9=-8
  => -135+7x=-72 => 7x=63 =>x=9
  C. (x-140):7=3^3-2^3.3=> (x-140):7=3
  =>x-140=21 => x=161
  D. (x-1)^2=1 => x^2-2x+1=1 => x^2-2x=0
  =>x(x-2)=0 => x=0 hoặc x=2
  E. 7^2a =49 => a=1 (7^2=49)
  Bài 2
  A . x chia hết cho 15 khi x là bội của 15 và x thuộc N
  x chia hết cho 20 , 50 và 10 khi x là bội của 100 và x thuộc N

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )