Toán Lớp 6: Bài 1 : thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể ) c, 21.45 + (-22) . 45 – (-70) d, 20 -10.{150:[54-(3³- 25)²]}

Question

Toán Lớp 6: Bài 1 : thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể )
c, 21.45 + (-22) . 45 – (-70)
d, 20 -10.{150:[54-(3³- 25)²]}, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 6 tháng 2022-06-19T03:48:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. c, 21.45 + (-22) . 45 – (-70)

  =21.45 -22 . 45 +70

  =21.45 -22 . 45 +70

  =45.(21-22)+70

  =45.(-1)+70

  =-45+70

  =25

  d, 20 -10.{150:[54-(3³- 25)²]}

  =20 -10.{150:[54-(27- 25)²]}

  =20 -10.[150:(54-2²)]

  =20 -10.[150:(54-4)]

  =20 -10.(150:50)

  =20-10.3

  =20-30

  =-10

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  c, 21.45 + (-22) . 45 – (-70)

  = 45.[21+(-22)]+70

  = 45.(-1)+70

  = -45+70

  = 25

  d, 20 -10.{150:[54-(3^3 – 25)^2]}

  = 20-10.{150:[54-(27-25)^2]}

  = 20-10.{150:[54-2^2]}

  = 20-10.{150:[54-4]}

  = 20-10.{150:50}

  = 20-10.3

  = 20-30

  = -10

  #Rylion

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )