Toán Lớp 6: Bài 1 So sánh các phân số sau -28/23;41/-52;-4/5

Question

Toán Lớp 6: Bài 1 So sánh các phân số sau
-28/23;41/-52;-4/5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 2 tháng 2022-03-09T03:54:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-03-09T03:55:27+00:00

  (-28)/23 = {(-28) . 260}/{23 . 260} = (-7280)/5980

  41/(-52) = {41 . (-115)}/{(-52) . (-115)} = (-4715)/5980

  (-4)/5 = {(-4) . 1196}/{5 . 1196} = (-4784)/5980

  Vì (-7280)/5980 < (-4784)/5980 < (-4715)/5980 nên (-28)/23 < (-4)/5 < 41/(-52)

  Vậy (-28)/23 < (-4)/5 < 41/(-52)

  #dtkc

 1. Giải đáp:

   -28/23 < 41/-52
  41/ -52 < -4/5 
  -28/23 > -4/5 

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )