Toán Lớp 6: Bài 1: Năm nhuận cs 366 ngày hơi năm nhuận cs bao nhiêu tuần và dư ra bao nhiêu ngày? Bài 2: a, Tìm số tự nhiên x biết nếu nhân nó với

Question

Toán Lớp 6: Bài 1: Năm nhuận cs 366 ngày hơi năm nhuận cs bao nhiêu tuần và dư ra bao nhiêu ngày?
Bài 2:
a, Tìm số tự nhiên x biết nếu nhân nó với 5 rồi cộng thêm 16 sau đó chia cho 3 thì đc 7
b, Tìm số tự nhiên x biết nếu chia nó cho 3 rồi trừ đi 4 sau đó nhân với 5 thì đc 15, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 1 tuần 2022-06-15T18:56:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. B1: Những năm được thêm 1 ngày như thế này được gọi là năm nhuận và sẽ có 366 ngày. Theo quy ước 1 tuần có 7 ngày thì 1 năm trong Dương lịch sẽ  52 tuần đủ 7 ngày và dư 1 – 2 ngày, do đó 1 năm sẽ thường  52 hoặc đôi khi  53 ngày Chủ Nhật.
  B2:
  a)Ta có (x.5 + 16): 3 = 7
  X.5 + 16 = 7.3
  x.5+ 16 = 21
  x.5 = 21 – 16
  x.5 = 5
  X = 5:5
  X = 1
  b)Ta có
  (x:3-4) x 5 = 15
  X: 3 – 4 = 15 x 5
  X: 3 – 4 = 75
  X:3 = 75 + 4
  X:3 = 79
  x = 79 x 3
  x = 237
  Vậy x là số 237
  *Chuc ban hc tot!

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   1
  Năm nhuận có số tuần là:
         366 : 7 = 52 (dư 2)
  Vậy năm nhuận có 52 tuần dư 2 ngày
  2.
  Theo bài ra ta có:
  (x . 5 + 16) : 3 = 7
  ⇒ x . 5 + 16 = 7 . 3
  ⇒ x . 5 + 16 = 21
  ⇒ x . 5 = 21 – 16
  ⇒ x . 5 = 5
  ⇒ x = 5 : 5
  ⇒ x = 1
  Vậy x = 1
  b) Theo bài ra ta có:
  (x : 3 – 4) . 5 = 15
  ⇒ x : 3 – 4 = 15 : 5
  ⇒ x : 3 – 4 = 3
  ⇒ x : 3 = 3 + 4
  ⇒ x : 3 = 7
   ⇒ x =  7 . 3
  ⇒ x =  21
  Vậy x = 21

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )