Toán Lớp 6: Bài 1 : Cho tập hợp A={x e N | 2

Question

Toán Lớp 6: Bài 1 : Cho tập hợp A={x e N | 2

in progress 0
Thanh THương 6 tháng 2022-06-16T01:55:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:
  a, A={3; 4; 5; 6}
  b, {3; 4}, {3; 5}, {3; 6}, {4; 5}, {4; 6}, {5; 6}

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. tập hợp A dưới dạng liệt kê là
  A = {3;4;5;6}
  b.  tất cả tập hợp con của tập hợp A có chứa 2 phần tử là:
  B = {3;4}
  C = {3;5}
  D = {3;6}
  E = {4;5}
  F = {4;6}
  G = {5;6}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )