Toán Lớp 6: Bài 1: Ba bạn Quyết, Thắng, Chung tranh luận về các số hạng như sau: – Quyết “trong một phép trừ thì số bị trừ, luôn không nhỏ hơn số

Question

Toán Lớp 6: Bài 1: Ba bạn Quyết, Thắng, Chung tranh luận về các số hạng như sau:
– Quyết “trong một phép trừ thì số bị trừ, luôn không nhỏ hơn số trừ về hiệu”
– Thắng “chưa đúng, tớ có thể tìm được một phép trừ, trong đó số bị trừ nhỏ hơn số trừ và hiệu”
– Chung nói thêm “theo tớ trong phép trừ hai số nguyên luôn thực hiện được và số bị trừ có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn số trừ và hiệu”
Bạn đồng ý kiến của ai ? Vì sao ? Lấy ví dụ.
Ai làm nhanh mk cho 5* + ctlhn + cám ơn. 12h10 mk lấy bài., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 2 tháng 2022-12-20T22:47:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn Chung nói đúng. Có thể xảy ra các khả năng.
  Ví dụ:
  6 – 5 = 1 thì 6>5 và 6>1
  (-7) – (-3) = -4 thì -7>-3 và -7<-4
  8 – 10 = -2 thì 8<10 và 8>-2
   

 2. Theo em ý kiến của bạn Chung là đúng:
  +) Phép trừ hai số nguyên luôn luôn thực hiện được và số bị trừ có thể lớn hơn, bằng hoặc bé hơn số trừ và hiệu.
  vd:
  -3 – 5 = -8 (-3<5)
  -2 -(-3) = -2 + 3 = 1 (-3<1)
  5 – 8 = -3 (8 > 5)
  ___________Mon____________
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )