Toán Lớp 6: Bài 1: a) Tìm 2 số a, b < 200 . a-b=90 ƯCLN (a, b)= 15 b) Tìm a; biết ab=8748, ƯCLN (a, b)=27 c) Tìm a; biết a-b=84; ƯCLN (a, b)=12

Question

Toán Lớp 6: Bài 1:
a) Tìm 2 số a, b < 200 . a-b=90 ƯCLN (a, b)= 15 b) Tìm a; biết ab=8748, ƯCLN (a, b)=27 c) Tìm a; biết a-b=84; ƯCLN (a, b)=12 và 2 số đó <200 d) Biết 3n+1 và 5n+4 là số không nguyên tố cùng nhau. Tìm ƯCLN (3n+1; 5n+4), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tháng 2022-12-15T18:27:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. A) gọi hai số đó là a b. A>b
  Ta có ucln(ab) =15
  =) a=15m và b=15n (m>n) m n nguyên tố cùng nhau
  Do đó a-b=15m-15n=15(m-n) =90
  =)m-n=6(2)
  Do b

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )