Toán Lớp 6: Bài 1: 1)Tìm số nguyên tố p sao cho ???? + 8 và ???? + 16 đều là các số nguyên tố. 2) Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều r

Question

Toán Lớp 6: Bài 1:
1)Tìm số nguyên tố p sao cho ???? + 8 và ???? + 16 đều là các số nguyên tố.
2) Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 25 cm và chiều dài bằng 30cm?
3) Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 15cm và nửa chu vi bằng 35cm.
4) Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 96cm, nếu giảm chiều dài 13cm và giảm chiều rộng 5cm thì
được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích bằng bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 5 ngày 2022-06-17T11:43:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) 
  text{Vì p∈P}
  text{Nếu p=2 ⇒ p+8 = 2+8 = 10∉P (loại)}
  text{Nếu p=3 ⇒ p+8 = 3+8 = 11∈P}
  text{p+16 =3+16 = 19∈P(thỏa mãn)}
  p>3 text{mà} p∈P ⇒ p \not\vdots 3
  text{⇒ p:3 dư 1 hoặc 2}
  text{Khi p:3 dư 1 ⇒ ( p+8) \vdots 3
  text{⇒ p+8 ∉P(loại)}
  text{Khi p:3 dư 2 ⇒ ( p+16) \vdots 3
  text{⇒ p +16 ∉P (loại)}
  text{Vậy p=3}
  2) 
  chu vi là : 
  ( 25 + 30 ) . 2 = 110 ( cm )
  diện tích là :
  25 . 30 = 750 ( cm^2 )
  3)
  chiều dài là : 
  35 – 15 = 20 ( cm )
  chu vi là :
  ( 20 + 15 ) . 2 = 70 ( cm )
  diện tích là : 
  15 . 20  = 300 ( cm^2 )
  4)
  Miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là :
  13 – 5 = 8 (cm)
  Nửa chu vi là :
  96 : 2 = 48 (cm)
  Chiều rộng là :
  (48 – 8) : 2 = 20 (cm)
  Chiều dài là :
  20 + 8 = 28 (cm)
  Diện tích miếng bìa là :
  28 . 20 = 560 (cm^2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )