Toán Lớp 6: ba người cùng lm 1 công việc.nếu lm riêng người thứ nhất mất 6 ngày,người thứ 2 mất 8 ngày,người thứ 3 mất 9 ngày.hỏi nếu 3 người cùng

Question

Toán Lớp 6: ba người cùng lm 1 công việc.nếu lm riêng người thứ nhất mất 6 ngày,người thứ 2 mất 8 ngày,người thứ 3 mất 9 ngày.hỏi nếu 3 người cùng lm thì sau 1 ngày lm đc bao nhiêu phần công việc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 2 tuần 2022-06-11T20:26:16+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Trong 1 ngày người thứ nhất làm được :
  1 : 6 = 1/6 ( công việc )
  Trong 1 ngày người thứ hai làm được :
  1 : 8 = 1/8 ( công việc )
  Trong 1 ngày người thứ ba làm được :
  1 : 9 = 1/9 ( công việc )
  Sau 1 ngày cả 3 người làm được :
  1/6 + 1/8 + 1/9 = 29/72 ( công việc )
                             Đáp số : 29/72 công việc
  #dtkc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )