Toán Lớp 6: Ba công nhân cùng làm một công việc. Nếu làm riêng thì người thứ nhất mất 6 ngày . Người thứ 2 mất 8 ngày . Người thứ 3 mất 9 ngày . Hỏ

Question

Toán Lớp 6: Ba công nhân cùng làm một công việc. Nếu làm riêng thì người thứ nhất mất 6 ngày . Người thứ 2 mất 8 ngày . Người thứ 3 mất 9 ngày . Hỏi nếu cả 3 người cùng làm thì sau 1 ngày làm được bao nhiêu phần công việc
Mình cần gấp mấy phút nx là hạn r ai nhanh nhất mình đánh giá năm sao ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 3 ngày 2022-06-20T19:38:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Trong 1 ngày: 
  NGười thứ nhất làm: 1:6=1/6 công việc
  NGười thứ hai làm: 1:8=1/8 công việc
  NGười thứ ba làm: 1:9=1/9 công việc
  Vây, sau 1 ngày 3 người làm được là:
  1/6+1/8+1/9=19/72( công việc)

 2. Giải đáp:1H36p’
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 h người làm thứ nhất làm 1/3 công việc
  1 h người làm thứ hai làm 1/6 công việc
  1 h người làm thứ ba làm 1/8 công việc
  h cả ba người làm được 1/3 + 1/6 + 1/8 =15/24 =5/8
  5/8 công việc trong 1 h
  1/8 công việc trong 1h : 5 = 12p’
  cả công việc hoàn thành sau 12 . 8=96p’ = 1h 36p’
  vậy làm xong 1h 36p’

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )