Toán Lớp 6: B15: Một lớp có 20 học sinh nữ, 24 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chia lớp đó thành các tổ sao cho số học sinh nam và nữ ở mỗi tổ

Question

Toán Lớp 6: B15:
Một lớp có 20 học sinh nữ, 24 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chia lớp đó thành các tổ sao cho số học sinh nam và nữ ở mỗi tổ là như nhau? Cách chia nào để mỗi tổ có số học sinh ít nhất?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 1 tuần 2022-04-13T00:48:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số tổ chia được nhiều nhất là a (a ∈ N*)
  Vì lớp học có 20 học sinh nữ và 24 học sinh nam chia thành các tổ để số nam và số nữ được chia đều
  ⇒ 24 chia hết cho a;  20 chia hết cho a
  ⇒ a ∈ ƯC(20;24)
  Vì số tổ chia thành nhiều nhất nên a=ƯCLN(20;24)
  Ta có: 20= 2².5
  24=2³.3
  ⇒ ƯCLN(20;24)=2²=4
  Có 2 cách chia
  Vậy số tổ chia được nhiều nhất là 4 tổ
  Khi đó số nam ở mỗi tổ là:
  24 ÷ 4 = 6 (học sinh)
  Khi đó số nữ ở mỗi tổ là:
  20÷4=5 (học sinh)

 2. Số học sinh nam và nữ ở mỗi tổ bằng nhau nên số tổ là ước chung của 20 và 24
  Ta có : 20 = 2² . 5
             24 = 2³ . 3
  => ƯC ( 20 ; 24 ) = { 2 ; 4 }
  Có 2 cách chia là chia thành 2 tổ hoặc thành 4 tổ
   Số học sinh trong mỗi tổ ít nhất thì số tổ phải nhiều nhất => cách chia thành 4 tổ để mỗi tổ có số học sinh ít nhất

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )