Toán Lớp 6: B1 46-(3X-2)³=(-38)+20. B2: Tìm số tự nhiên n sao cho: n chia hết cho 3;5;6 có số dư theo thứ tự là 1;3;4

Question

Toán Lớp 6: B1
46-(3X-2)³=(-38)+20.
B2: Tìm số tự nhiên n sao cho:
n chia hết cho 3;5;6 có số dư theo thứ tự là 1;3;4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 2 tuần 2022-06-11T19:10:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 46-(3X-2)³=(-38)+20
  46-(3X-2)³=-18
  (3X-2)³=46-(-18)
  (3X-2)³=64
  (3X-2)³=4^3
  3x-2=4
  3x=4+2
  3x=6
  x=6:3
  x=2
  bài 2
  theo bài ra ta có 
  n : 3 dư 1=>( n+2) chia hết 3
  n:5 dư 3=> (n+2) chia hết 5
  n:6 dư 4 => (n+2) chia hết 6
  n+2 ∈ BC(3;5;6)=B ( 30)
  n+2 ∈ { 0;30;60;90;120;….}
  n ∈{ 28;58;88;118;…..}

 2. $\text{B1}$
  $\text{46-(3x-2)³=(-38)+20}$
  $\text{46-(3x-2)³=-18}$
  $\text{     (3x-2)³=46-(-18)}$
  $\text{     (3x-2)³=46+18}$
  $\text{     (3x-2)³=64}$
  $\text{     (3x-2)³=4³}$
  $\text{=>3x-2=4}$
  $\text{=>3x    =4+2}$
  $\text{=>3x    = 6}$
  $\text{=>  x     = 6 : 3}$
  $\text{=> x = 2}$
  $\text{Vậy x = 2}$
  $\text{B2}$
  $\text{Vì n : 3 dư 1 => n + 2 chia hết cho 3}$
  $\text{Vì n : 5 dư 3 => n + 2 chia hết cho 5}$
  $\text{Vì n : 6 dư 4 => n + 2 chia hết cho 6}$
  $\text{=> n+2 ∈ BC(3;5;6)}$
  $\text{Phân tích các số ra thừa số nguyên tố ta được : }$
  $\text{3=3 ; 5=5 ; 6=2.3 => BCNN ( 3;5;6 ) = 3 . 5 . 2 = 30 }
  Từ BCNN ta suy ra BC
  $\text{=> n + 2 ∈ {0;30;60;. . .} }$
  $\text{Vậy n ∈ { 28 ; 58 ; . . . } }$
  $\text{#bich2k9}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )