Toán Lớp 6: B=10 + 12 + 14 +–..96 + 98

Question

Toán Lớp 6: B=10 + 12 + 14 +……….96 + 98, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 2 tuần 2022-06-07T03:03:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  B = 10 + 12 + 14 + … + 96 + 98
   B = \frac{(10+98)[(98-10):2 + 1]}{2}
   B = \frac{ 108 . 45 }{2}
   B= 4850/2 = 2430

 2. Số số hạng của dãy trên là:
     (98 – 10) : 2 + 1 = 45 (số)
  B = 10 + 12 + 14 + … + 96 + 98
  B = (98 + 10) . 45 : 2
  B = 2430
  Vậy B = 2430
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )