Toán Lớp 6: Ai chỉ cho em tất cả các cách cộng trừ số âm đi ạ em quên rồi mà sắp thi rồi ????????

Question

Toán Lớp 6: Ai chỉ cho em tất cả các cách cộng trừ số âm đi ạ em quên rồi mà sắp thi rồi ????????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 1 tháng 2022-12-22T06:48:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   (-) + (-) : Cộng 2 số âm thì cộng 2 phần dương của 2 số rồi  đặt dấu âm vào trước.
               Ví dụ: – 6 + ( -5 ) = – ( 6 + 5) = -11
  (-)- (-) :   Trừ 2 số âm thì ta  lấy số bị trừ cộng với phần dương của số trừ được kết quả bao nhiêu thì đó là kết quả
               Ví dụ: – 5 – ( -10) = -5 + 10 = 5
  (-) – (+)  : Trừ 2 số âm và số dương thì ta lấy phần dương của số bị trừ cộng với phần dương của số trừ được kết quả bao nhiêu thì đó là kết quả
               Ví dụ: – 8 – 12=- (8+12) = -20
              @tuanbach1104
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết :
  – Nếu cộng 2 số âm: thì bạn cộng phần dương của 2 số được kết quả rồi đặt dấu âm vào trước.
  Ví dụ: – 8 + ( -2 ) = – ( 8 + 2) = -10
  – Nếu trừ 2 số âm: Ta lấy số bị trừ cộng với phần dương của số trừ được kết quả bao nhiêu thì đó là kết quả
  Ví dụ: – 20 – ( -6) = -20 + 6 = 26
  hoặc -7 – ( -5) = -7 + 5 = – 12
  GỬI BẠN :>

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )