Toán Lớp 6: a, tìm ước của 30 42 và -50 b, tìm ƯC của 30vaf 42

Question

Toán Lớp 6: a, tìm ước của 30 42 và -50 b, tìm ƯC của 30vaf 42, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 1 tuần 2022-06-18T02:00:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   30=2.3.5
  42=2.3.7
  ⇒UC của 30 và 42 = 2.3.5.7 = 210
  50=2.5²
  ⇒UC của 30, 42 và 50 = 2.3.5².7 = 1050
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. a) tìm các ước của mỗi số: 30; 42; – 50;
  ƯC (30 )
  ta phân tích ra Thừa số nguyên tố
  30 = 2 x 3× 5
  => ƯC(30 ) = ( + – 1 ) ; ( + -2 ) ; ( +- 3 ) -> ( + – 30 )
  ƯC( 42 )
  ta phân tích ra thừa số nguyên tố
  42 =  2 x 3 x7
  ƯC(42) = ( + -1 ) ; -> ( + -42)
   50 = 2.52
  Các ước nguyên dương của 50 là: 1; 2; 5; 10; 25; 50
  Do đó tất cả các ước của – 50 là: -50; -25; -10; -5; -2; -1; 1; 2; 5; 10; 25; 50
   b) Tìm các ước chung của 30 và 42.
  ƯC( 30 ; 42 ) = ( +-1 ) ; ->( +- 6 )
  \ color{blue}{\text{@FA}}
  Eiya
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )