Toán Lớp 6: A) tìm ưcln (36,48) B) Tìm bcnn (20,32)

Question

Toán Lớp 6: A) tìm ưcln (36,48)
B) Tìm bcnn (20,32), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 6 tháng 2022-05-25T18:15:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)
  36 = 2^2 . 3^2
  48 = 2^4 . 3
  => ƯCLN(36; 24) = 2^2 . 3 = 4 . 3 = 12
  b)
  20 = 2^2 . 5
  32 = 2^5
  => BCNNNN(20; 32) = 2^5 . 5 = 32 . 5 = 160

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  36=2^2 . 3^2
  48=2^4 .3
  ->  ƯCLN(36;48)=2^2 .3=12
  Ta có:
  20=2^2 .5
  32=2^5
  -> BCNNN(20;32)=2^5 .5=160

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )