Toán Lớp 6: a) Tìm ƯC, ƯCLN của các số sau: i) 24; 40 ii) 120; 320 iii) 126;108; 306.. b) Tìm BC, BCNN của các số sau: i) 14; 35. ii) 48; 54

Question

Toán Lớp 6: a) Tìm ƯC, ƯCLN của các số sau:
i) 24; 40
ii) 120; 320
iii) 126;108; 306..
b) Tìm BC, BCNN của các số sau:
i) 14; 35.
ii) 48; 54
iii) 12; 20; 36., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 1 tháng 2022-03-14T22:51:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải và đáp án đây nhé!
    toan-lop-6-a-tim-uc-ucln-cua-cac-so-sau-i-24-40-ii-120-320-iii-126-108-306-b-tim-bc-bcnn-cua-cac

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )