Toán Lớp 6: a,Tìm số tự nhiên x,y sao cho x.(y+1)=6

Question

Toán Lớp 6: a,Tìm số tự nhiên x,y sao cho x.(y+1)=6 b,Tìm số nguyên x,y sao cho x.(y+1)=6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 1 tháng 2022-12-21T00:33:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    $\displaystyle ( x;y) \in \{( 1;5) ;( 6;0) ;( 2;2) ;( 3;1)\}$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} x( y+1) =6\\ Ta\ có:\ x,y\ là\ số\ tự\ nhiên\ nên\ y+1\ là\ số\ tự\ nhiên\ hay\ x\ và\ y+1\geqslant 0\\ mà\ 6=1.6=2.3\\ TH1:\ x=1,\ y+1=6\Leftrightarrow ( x;y) =( 1;5)\\ TH2:\ x=6,\ y+1=1\Leftrightarrow ( x;y) =( 6;0)\\ TH3:\ x=2;\ y+1=3\Leftrightarrow ( x;y) =( 2;2)\\ TH4:\ x=3;\ y+1=2\Leftrightarrow ( x;y) =( 3;1)\\ Vậy\ ( x;y) \in \{( 1;5) ;( 6;0) ;( 2;2) ;( 3;1)\} \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )