Toán Lớp 6: A. Tim so tu nhiên x biet 2,5 x x<7.x la A.0,1,2 B.1,2,3 C.2 D.3 B.x×3\4=9\10 giá trị cua x la A.30\40 B.45\35 C.45\30 D.9\10

Question

Toán Lớp 6: A. Tim so tu nhiên x biet 2,5 x x<7.x la A.0,1,2 B.1,2,3 C.2 D.3 B.x×3\4=9\10 giá trị cua x la A.30\40 B.45\35 C.45\30 D.9\10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 3 tháng 2022-02-18T06:55:12+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. A. Tim so tu nhiên x biet 2,5 x x<7.x la

  A.0,1,2

  B.1,2,3

  C.2 D.3

  -> A.0,1,2

  Giải thích:

  Nếu x = 0  thì  2,5 x 0 = 0 < 7

  Nếu x = 1  thì  2,5 x 1 = 2,5 < 7

  Nếu x = 2  thì  2,5 x 2 = 5 < 7

  Nếu x = 3  thì  2,5 x 3 = 7,5 > 7 -> loại

  Vậy x là các số: 0; 1; 2.

  B.x×3\4=9\10 giá trị của x la

  A.30\40

  B.45\35

  C.45\30

  D.9\10

  -> Không có đáp án

  Vì:

  x x 3/4 = 9/10

  x          = 9/10 : 3/4

  x          = 6/5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )