Toán Lớp 6: a) Tìm các ước nguyên tố của các số sau: 12; 36; 43. b) Tìm các ước không phải là số nguyên tố của các số sau: 21; 35; 47.

Question

Toán Lớp 6: a) Tìm các ước nguyên tố của các số sau: 12; 36; 43.
b) Tìm các ước không phải là số nguyên tố của các số sau: 21; 35; 47., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 2 tuần 2022-06-07T07:13:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a) Ư(12) = 1;2;3
  Ư(36) = 1;2;3
  Ư(43) = 1;43
  Các ước nguyên tố đó là: 1;2;3;43
  b) Ư(21) = 1
  Ư(35) = 1
  Ư(47) = 1
  Các ước không phải là số nguyên tố là: 1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )